FNRI Home
  About FNRI
  Services
  Food Technologies
  Nutrition Statistics
  Food Laboratory
  Publications
  Library
  Related Links  
The Web Editor
DOSTBOARD
updated Jan. 2007

Fighting Malnutrition with Accurate Data, Correct Information and Innovative Technologies

 
 
 
 
Author:

PAGKAIN AT PAGLAKI AY BANTAYAN – WASTONG NUTRISYON KAMTAN!

Estrella F. Palafox, NAMD

 Ayon sa pambansang surbey sa nutrisyon na isinagawa noong taong 2001 ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology (FNRI-DOST) ay napag-alaman ang patuloy na pagdami ng bilang ng mga batang dumaranas ng malnutrisyon.

Gamit ang batayan ng National Center for Health Statistics (NCHS) at World Health Organization (WHO), napag-alaman na sa bawat isang daang (100) batang edad 0 – 5, tatlumpu’t isa (31) ay magaan ang timbang-sa-gulang (underweight), may tatlumpu’t isa (31) rin ang maliit-sa-gulang (stunted), amin (6) ay parehong magaan at maliit (wasted) at isa (1) ay sobra sa timbang (overweight).

Ayon sa surbey, samantalang mayroon lang labindalawa (12) sa bawat 100 na batang wala pang isang taong gulang ang underweight, mayroon namang tatlumpu’t amin (36) sa bawat 100 na batang isang taong gulang ang underweight din.

Nangangahulugan ito na habang tumutungtong ang mga bata sa unang taon nila, bumababa ang kanilang timbang.

Ang isang nakitang dahilan ay ang maagang pagtigil ng pagpapasuso ng mga ina sa mga bata ng karaniwan ay tumatagal lamang hanggang 10 – 11 buwan at hindi tuloy-tuloy na pagbibigay ng sapat na karagdagang pagkain (complementary foods) sa mga bata. Ipinapayo na pasusuhin ang mga bata na walang dagdag na pagkain hangang anim (6) na buwan at saka pa lamang umpisahang bigyan ng mga karagdagang pagkain.

Ang pinakasimpleng paraan para mabantayan ng mga ina ang kalagayang pang nutrisyon ng kanilang mga anak ay sa pamamagitan ng regular na pagkuha ng timbang at pagsukat ng taas ng mga bata.

Malalaman ng mga ina kung maayos ang paglaki ng kanilang anak sa pamamagitan ng pamantayan ng timbang-sa-gulang at timbang-sa-taas, na natatagpuan sa mga health centers.

Para maiwasan ang pagbaba ng timbang ng mga batang wala pang isang taong gulang, ipinapayo sa mga nanay na dalhin sila sa pinakamalapit na health centers para sa kanilang regular na pagtitimbang.

Mabibigyan din ang mga nanay ng mga tips sa wastong pamamaraan ng pagpapakain at pag-aalaga sa kanilang mga anak para mapanatili ang kanilang tamang timbang at paglaki. Dapat tandaan na ang bilis ng paglaki ng mga bata at nakasalalay sa uri at dami ng pagkaing ibinibigay sa kanila.

Ang mga bata ay dapat bigyan ng kaunti ngunit madalas na beses ng iba’t-ibang uri ng pagkain upang matiyak na sapat ang sustansiyang natanggap nila para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan.

Sa panig ng pamahalaan, higit na kaukulang atensiyon sa mga programang pangnutrisyon at kalusugan ang dapat ibigay sa mga batang ito para mapabuti ang kanilang kalagayan. Higit na makakatulong para sa pangmatagalang solusyon sa problema ay ang pagbibigay ng mga pagkakakitaan ang mga tao upang matugunan ang pangangailangan pangnutrisyon.

Napag-alaman sa mga iba pang pag-aaral ng FNRI na habang tumataas ang taunang kita para sa isang taon (annual per capita income) at gastos sa pagkain (per capita food expenditure) ay bumubuti ang kalagayang pangnutrisyon ng mga bata sa isang pamilya.

Kaya’t pagkain at paglaki ng mga anak ay dapat bantayan upang wastong nutrisyon ay makamtan para sa isang mas malusog at mas produktibong pamayanang Pilipinas.

Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa wastong pagkain at nutrisyon, sumulat o tumawag sa: Director, Food and Nutrition Research Institute – Department of Science and Technology, Gen. Santos Ave., Bicutan, Taguig, Metro Manila, Tel/Fax (02)-837-29-34,(02)- 837-31-64; E-mail: cvcb@fnri.dost.gov.ph.

FNRI, DOST Compound, Gen. Santos Avenue
Bicutan, Taguig, Metro Manila, PHILIPPINES
Telefax: 837-2934;837-3164
E-mail: mvc@fnri.dost.gov.ph

Copyright © 2002 Department of Science and Technology. All rights Reserved.