FNRI Home
  About FNRI
  Services
  Food Technologies
  Nutrition Statistics
  Food Laboratory
  Publications
  Library
  Related Links  
The Web Editor
DOSTBOARD
updated Jan. 2007

Fighting Malnutrition with Accurate Data, Correct Information and Innovative Technologies

 
 
 
 
Author:

KABATAAN PALUSUGIN, ISULONG ANG BREAST-FEEDING!

Estrella Palafox, NAMD


Ang breastfeeding o pagpasuso ng sanggol mula pagkapanganak ay mabisang pamamaraan upang mapangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng mga kabataan. Ang gatas ng ina (breast milk) ay mas mahusay sa mga sanggol dahil sa mga sumusunod:

u Ito ay nagtataglay ng kumpletong sustansya sa tamang uri at sukat na naaayon sa pangangailangan ng isang sanggol sa paglaki, paglakas, paglusog, at sa pag-unlad ng kanyang utak sa unang anim na buwan.

u Dahil ito ay gatas ng ina, madali itong tunawin ng sikmura ng sanggol kaysa gatas ng baka (cow's milk).

u Ang colostrum, ang madilaw at malapot na unang daloy ng gatas ng ina, ay nagtataglay ng mga sangkap na tinatawag na "antibodies" na panlaban sa impeksiyon at pagtatae at iba pang mga pangkaraniwang sakit. Nagtataglay din ito ng mga pampaluwag ng pagdumi o maayos na pagdumi at naglilinis sa dumi ng sanggol.

u Ang gatas ng ina ay palaging ligtas para sa mga sanggol dahil ito ay malinis, tama sa temperatura at hindi napapanis gaya ng gatas sa bote (formula milk).

Ang pagpapasuso ng sariling gatas ng ina ay:
u Mas maginhawa at maalwan para sa nanay at sanggol. Maaari itong gawin ano mang oras o saan mang lugar.

u Matipid dahil mas mura ang gastos para sa dagdag na sustansya na kinakailangan ng nagpapasusong ina kaysa gastos para sa mga mamahaling gatas (formula milk), mga bote at tsupon at ang pagpapakulo ng mga ito.

u Nakatutulong din para sa tamang pagtubo ng kanyang mga ngipin at kaayusan ng ngala-ngala at panga.

Ayon sa isang survey ng FNRI-DOST, naitalang 9 sa bawat 10 nanay ang nagpapasuso sa kanilang mga sanggol. Naitala na ang pagpapasuso ay umaabot hanggang 11 buwan ngunit iilan lamang ang exclusibong nagpapasuso (exclusive breastfeeding) ng anim na buwan tulad ng ipinapayo ng Nutritional Guidelines for Filipinos.

Ilan sa mga dahilan kung bakit tumitigil ang mga nanay sa pagpapasuso ay ang kakulangan ng daloy ng gatas (22.1%), pagkakaroon ng trabaho at pagkaabala ng nanay (16.2%) at ang pag-ayaw ng bata sa pagsuso (17.5%).

Ang isang nagpapasusong ina ay makaiiwas sa kakulangan ng gatas kung siya ay kumakain ng mga masustansiyang pagkain dahil bukod sa pangangailangan ng kanyang katawan, kailangan din niya ng dagdag na pagkaing masustansiya upang maayos at masagana ang pagdaloy ng gatas. Kailangan din ng sapat na pahinga at pag-iwas sa paninigarilyo at pag-inom ng alak at kape. Sa mga nagtratrabaho mga ina, maaring ipunin ang kanilang gatas (milk expression) upang may maibigay sa anak habang sila ay nasa trabaho.

Nakita sa pag-aaral ng FNRI na mas mahusay ang kalagayang pang-nutrisyon ng mga bagong silang na sanggol hanggang limang buwan (0-5 months) na pinasusong purong gatas na ina (exclusively breastfed) kaysa mga kaedad na sanggol na pinainom ng gatas sa bote o mixed fed (pinasuso ng ina at binigyan din ng ibang gatas o pagkain).

Ayon sa Nutritional Guidelines for Filipinos ang isang sanggol ay dapat pasusuhin ng puro gatas ng ina hanggang ika-anim na buwan (6 months exclusive breas-feeding) at pagkatapos ay saka bigyan ng mga ibang pagkain (complementary foods) habang ipinapagpatuloy pa rin ang pagpapasuso hanggang umabot ng dalawang taon ang bata.

Kaya mga nanay, palusugin ang mga kabataan, isulong ang breast-feeding!

Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa wastong pagkain at nutrisyon, sumulat o tumawag sa: Director, Food and Nutrition Research Institute - Department of Science and Technology, Gen. Santos Ave., Bicutan, Taguig, Metro Manila, Tel/Fax: 837-29-34, 837-31-64; E-mail: cvcb@fnri.dost.gov.ph.

FNRI, DOST Compound, Gen. Santos Avenue
Bicutan, Taguig, Metro Manila, PHILIPPINES
Telefax: 837-2934;837-3164
E-mail: mvc@fnri.dost.gov.ph

Copyright 2002 Department of Science and Technology. All rights Reserved.