Kaligtasan ng Pamayanan:: May Kaugnayan sa Timbang ng Kabataan PDF Print E-mail
WP - Jan-Dec 2006
Written by Alexis M. Ortiz, RUMD   

Sa araw-araw nating pamumuhay, nababasa natin sa pahayagan, naririnig natin sa radyo at napapanood natin sa telebisyon ang iba't - ibang uri ng krimen na nangyayari sa ating bansa. Dahil dito, natatakot na ang mga magulang na palabasin ng kanilang tahanan ang kanilang mga anak lalo na yung mga batang may edad pitong taon pababa. Subalit lingid sa ating kaalaman, ay may masamang epekto ito sa kalusugan ng ating mga anak.

Ayon sa isang pagsusuri na isinagawa ng grupo ni Dr. Julie C. Lumeng ng University of Michigan, ang mga batang naninirahan sa isang mapanganib na pamayanan ay maaaring maging labis ang timbang kaysa sa mga naninirahan sa mas ligtas na lugar. Lumabas sa kanilang pagsusuri na mas mataas ng apat na beses ang tsansa ng batang may edad na pitong taon na maging labis ang timbang kung ang paniniwala ng kanilang mga magulang ay hindi ligtas sa anumang panganib o magulo ang kanilang lugar.

Dahil sa paniniwala ng mga magulang na hindi ligtas ang kanilang pamayanan, pinagbabawalan nilang lumabas ng bahay ang kanilang mga anak na nagreresulta sa kawalan kung hindi man kabawasan sa pagkakataon ng mga bata na makapaglaro sa labas ng bahay o kaya'y malimitahan ang kanilang mga pisikal na gawain na napakahalaga sa ating kalusugan. Ang ehersisyo ay hindi lamang tumutulong upang mapanatiling normal ang timbang kundi mahalaga rin para makamit ang wastong pangangatawan. Ayon nga sa ika-sampung Gabay sa Wastong Nutrisyon Para sa Pilipino na binuo sa pamumuno ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology (FNRI-DOST), "Para sa malusog na pamumuhay at wastong nutrisyon, mag - ehersisyo nang palagian………".

Habang nasa loob ng bahay ang mga bata, maaaring nanonood lamang sila ng telebisyon habang kumakain ng mga sitsirya na nagiging sanhi ng pagbigat ng kanilang timbang. Ang labis na timbang ay malaki ang epekto sa kalusugan sa dahilang maaari itong magdulot ng mga karamdaman tulad ng kanser, diabetes mellitus at iba pa.

Sa pangangalaga ng kaligtasan ng ating mga anak, dapat nating isaalang-alang ang kanilang kalusugan. Maaaring maiwasan ang nabanggit na problema kahit na nasa loob lamang ng tahanan ang ating mga anak. Isali natin sila sa mga gawaing bahay tulad ng paghuhugas ng pinggan, pagwawalis ng sahig, paglalaba at iba pa. Sa ganitong paraan, naiiwas na natin ang ating mga anak sa anumang kapahamakan sa labas ng tahanan, napananatili natin silang malusog at higit sa lahat, naihahanda natin sila para maging responsableng miyembro ng pamilya.

 

Copyright © 2008 FNRI-DOST. All Rights Reserved.
  Updated  July 2015
 
DOST Compound, Bicutan, Taguig City
Tel. Nos. (02) 837-2934/837-3164
Best viewed in Mozilla Firefox browser